บริษัท อาณาจักร เกษมชัย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
โทร 02-082-6695, 085-946-6695
  • th

ฉากพาติชั่นกั้นห้อง


ฉากพาติชั่นกั้นห้อง

ฉากพาติชั่นกั้นห้อง

โทร 085 946 6695 อีเมล์ ncm_1978@live.com

ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย ผ้า/หนังพีวีซี

ความสูง 120 ซม.

ขนาด ราคา/บาท
1.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.60 x ส.120 ซม. 1,600 ฿
2.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.75 x ส.120 ซม. 1,700 ฿
3.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.80 x ส.120 ซม. 1,800 ฿
4.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.90 x ส.120 ซม. 1,900 ฿
5.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.100 x ส.120 ซม. 2,000 ฿
6.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.120 x ส.120 ซม. 2,200 ฿

ความสูง 150 ซม.

ขนาด ราคา/บาท
1.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.60 x ส.150 ซม. 1,800 ฿
2.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.75 x ส.150 ซม. 1,900 ฿
3.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.80 x ส.150 ซม. 2,000 ฿
4.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.90 x ส.150 ซม. 2,100 ฿
5.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.100 x ส.150 ซม. 2,200 ฿
6.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.120 x ส.150 ซม. 2,400 ฿

ความสูง 180 ซม. สอบถามราคา

 

ฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส ผ้า/หนังพีวีซี

ความสูง 120 ซม.

ขนาด ราคา/บาท
1.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.60 x ส.120 ซม. 1,400 ฿
2.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.75 x ส.120 ซม. 1,500 ฿
3.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.80 x ส.120 ซม. 1,600 ฿
4.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.90 x ส.120 ซม. 1,700 ฿
5.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.100 x ส.120 ซม. 1,800 ฿
6.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.120 x ส.120 ซม. 2,000 ฿

ความสูง 150 ซม.

ขนาด ราคา/บาท
1.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.60 x ส.150 ซม. 1,600 ฿
2.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.75 x ส.150 ซม. 1,700 ฿
3.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.80 x ส.150 ซม. 1,800 ฿
4.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.90 x ส.150 ซม. 1,900 ฿
5.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.100 x ส.150 ซม. 2,000 ฿
6.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.120 x ส.150 ซม. 2,200 ฿

ความสูง 180 ซม. สอบถามราคา

 

ฉากกั้นห้องแบบทึบทั้งแผ่น ผ้า/หนังพีวีซี

ความสูง 120 ซม.

ขนาด ราคา/บาท
1.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.60 x ส.120 ซม. 1,200 ฿
2.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.75 x ส.120 ซม. 1,300 ฿
3.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.80 x ส.120 ซม. 1,400 ฿
4.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.90 x ส.120 ซม. 1,500 ฿
5.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.100 x ส.120 ซม. 1,600 ฿
6.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.120 x ส.120 ซม. 1,800 ฿

ความสูง 150 ซม.

ขนาด ราคา/บาท
1.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.60 x ส.150 ซม. 1,400 ฿
2.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.75 x ส.150 ซม. 1,500 ฿
3.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.80 x ส.150 ซม. 1,600 ฿
4.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.90 x ส.150 ซม. 1,700 ฿
5.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.100 x ส.150 ซม. 1,800 ฿
6.ฉากกั้นห้อง ขนาด ก.120 x ส.150 ซม. 2,000 ฿

ความสูง 180 ซม. สอบถามราคา