บริษัท อาณาจักร เกษมชัย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
โทร 02-082-6695, 085-946-6695
  • th

3 เหตุผลที่ไม่ควรใช้โต๊ะอย่างอื่นแทนโต๊ะนักเรียน


3 เหตุผลที่ไม่ควรใช้โต๊ะอย่างอื่นแทนโต๊ะนักเรียน

 

3 เหตุผลที่ไม่ควรใช้โต๊ะอย่างอื่นแทนโต๊ะนักเรียน 

 

การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญของชาติ เพราะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศชาติโดยเริ่มจากเด็กนักเรียน ดังคำกล่าวที่ว่า “รากฐานของตึก คือ อิฐ รากฐานชีวิต คือ การศึกษา” 
การศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่จะได้รับผลดีตอบแทนกลับมา แต่ในบางครั้งโรงเรียนบางแห่งกลับมองข้ามและไม่ใส่ใจแม้บางเรื่องดูเหมือนจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ถูกมองข้ามไป อย่างเช่น โต๊ะนักเรียน ซึ่งมีความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก ทั้งในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและความปลอดภัย โรงเรียนบางแห่งกลับใช้โต๊ะอย่างอื่นมาใช้แทนเนื่องจากต้องการประหยัดงบประมาณ 
ดังนั้นบทความนี้ ขอกล่าวถึง 3 เหตุผลที่ไม่ควรใช้โต๊ะอย่างอื่นแทน โต๊ะนักเรียน มีดังต่อไปนี้

  • ความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามไป เพราะโต๊ะทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะมีโครงสร้างของโต๊ะที่ไม่แข็งแรงทนทานมากพอ อาจจะชำรุดได้ง่ายเวลาที่นำมาใช้งานจริง ซึ่งจะเป็นอันตรายสำหรับเด็กนักเรียนได้ นอกจากนี้โต๊ะทั่วไปจะมีน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมที่จะมาทำเป็นโต๊ะเรียน เนื่องจากอาจจะมีน้ำหนักที่มากเกินไปหรือมีน้ำหนักที่เบาเกินไป ซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานให้ห้องเรียนได้
 

  • ความสะดวกสบาย

โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนควรนั่งได้อย่างสะดวกบาย มีความสูงที่พอดีกับช่วงวัยของเด็กนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษา ทำให้สามารถอ่านเขียนได้อย่างสะดวกสบาย และมีลิ้นชักเพื่อใช้ใส่ของใช้และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ทำให้สะดวกสำหรับนักเรียน รวมถึงโต๊ะยังออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายและเก็บได้อย่างสะดวกด้วย ดังนั้นหากใช้โต๊ะทั่วไปซึ่งไม่ได้ออกแบบมารองรับการใช้งานด้านนี้เหมือนกับ โต๊ะนักเรียน โดยเฉพาะ และไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนักเรียน ทำให้เคลื่อนย้ายลำบากและอาจจะไม่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนได้ 

  • ความเป็นระเบียบสวยงาม

โต๊ะอย่างอื่นที่ใช้งานทั่วไป เวลานำมาใช้ในห้องเรียนจะทำให้ดูแล้วไม่มีความสวยงาม ไม่เป็นระบบระเบียบ ซึ่งความเป็นระเบียบสวยงามของโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนจะช่วยส่งเสริมการเรียนในห้องเรียน ทำให้น่าเรียนมากขึ้น โต๊ะนักเรียน ที่ถูกออกแบบมาอย่างดี จะมีขนาดที่ได้มาตรฐานเดียวกัน เมื่อนำมาเรียงต่อกันเป็นโต๊ะใหญ่เพื่อทำงานกลุ่มหรือมีกิจกรรมร่วมกันก็จะสามารถทำได้ง่ายกว่า เวลาจัดเก็บเข้ามุมเพื่อเคลียร์พื้นที่โล่งในห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนก็ทำได้ง่าย เพราะมีขนาดเท่า ๆ กัน จึงวางซ้อนและจัดชิดได้พอดีกัน 

ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียง 3 เหตุผลที่เรายกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น โต๊ะนักเรียน ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะย่อมจะดีกว่าการใช้โต๊ะอย่างอื่นมาแทนที่ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้โต๊ะอย่างอื่นมาแทนเพราะเพียงแค่ต้องการประหยัดงบประมาณเท่านั้น หากได้พิจารณาอย่างไตร่ตรองแล้วเราจะเห็นว่าโต๊ะนักเรียนมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ดังนั้นควรที่จะลงทุนเพื่อการศึกษา เพราะจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าในอนาคต